Vizyon
Şirketleri, ortakları ve çalışanlarıyla birlikte dinamik, şeffaf, güvenilir, değerini koruyan ve arttıran istikrarlı bir kurum olmak.

Misyon

Ulusal ve uluslararası alanlarda, ilke ve değerlerimizden taviz vermeden, öncü ve cesur yatırımlarla, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için gelir ve gelecek sağlamak.

İlke ve Değerlerimiz
Pet Holding,

 • Güvenilir ve dürüsttür.
 • Yurttaşlarının mutlu olduğu laik, çağdaş ve modern Türkiye'yi hedefler.
 • Hukukun üstünlüğüne inanır.
 • İnsan, doğa ve çevreye saygılıdır.
 • Değişime ve gelişime açıktır. Sürekli "daha iyi"yi kovalar.
 • Hissedar ve çalışanlarının mutluluğunu kendi mutluluğu sayar.
 • Sosyal refah ve hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlar.
 • Takım ruhuna inanır.
 • Empati yapar.
 • "Kazan – kazan" anlayışını önemser.
 • Yönetim ve karar süreçlerinde katılımcı anlayışı esas alır.
 • Eğitime ve spora katkı sunar.
 • Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek verir.