• 1998 - PETOİL BAKI LİMİTED ŞİRKETİ 150.000 ton üretim yapan PETOIL A.Ş.’ye petrol sanayisinde servis vermek amacıyla kurulmuştur. 
  • 2000 - AZERPETOİL ORTAK GİRİŞİM ŞİRKETİ, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), SOCAR Oil Affiliate, Karasu Development Company ve PETOİL A.Ş. arasında imzalanan üretim paylaşımı anlaşmasına (RPSA) dönüştürülmüştür. Bu anlaşma ile PETOİL A.Ş. Contractor olarak petrol üretimini KARASU OPERATING COMPANY’yi kurarak devam ettirmiştir.
  • 2003 - Çalışmaların IRAK’ta yoğunlaştırılması amacıyla, Azerbaycan’daki petrol üretimine ilişkin haklar, taahhüt ve borçlar üçüncü bir şirkete devredilerek, Azerbaycandaki petrol üretimine ilişkin faaliyetler sona erdirilmiştir. Bu nedenle, PETOİL BAKI LTD. ŞİRKETİ’nin sahip olduğu varlıklar da satılarak şirketin tasfiyesi tamamlanmıştır.
  • 2003 - “Interim Joint Regional Administration of Northern Iraq” adına “Regional Government of Sulaimaniyah”(Governorate) ile anlaşmada belirtilen sahalarda petrol ve doğalgaz arama ve üretimi yapmak üzere bir anlaşma (PSA) gerçekleştirilmiş ve şirketin çalışmalarının ağırlığı bu anlaşamanın yürütülmesine yoğunlaştırılmıştır.
  • 2004 - Pet Prime International Oil Company Ltd %50 Pet, %50 Prime Natural Resources (Houston- ABD) ortaklığıyla kurulmuş ve PETOIL’in Irakta imzaladığı anlaşmanın (PSA) hisselerinin %100’ünü devralmıştır.
  • 2004 - Petoil, Yemen Cumhuriyeti’nde 3. Blok’da petrol arama ve üretimi için anlaşma (PSA) imzalamıştır. Bu anlaşmayı takiben, Oil Search Ltd. (Avusturalya) Şirketiyle, Petoil arasında katılım anlaşması imzalanmıştır. 
  • 2004 - Petoil A.Ş., Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden, Suriye sınırında iki adet petrol arama ruhsatı alınmıştır.  • Tarihçemiz...